: Ân Tình Thập Giá 2011
: Nhạc Thánh ca
: Samuel Pan
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
1/ Đồi Gô-gô-tha, đớn đau ngày ấy, trời chang chang nắng, Chúa mang thập giá, bàn chân xiêu tó, tấm thân đầy máu, lê bước trên đường mệt nhoài…
Dù cho đau đớn Chúa không nề bước, vì yêu nhân thế Chúa cam chịu lấy, để ban ơn cứu đến cho trần thế nên Chúa phải hi sinh
ĐK: Ngài là Chúa của con, vì con Chúa cam chịu đớn đau, mọi tội ô nhơ đọa đầy nay được ban ơn tha thứ. Ngài là Chúa của con, vì con Chúa cam chịu nhuốc nhơ, Ngài hi sinh thân mình tất cả vì tội của con, Ngài vui chết thay.

2/ Vì ai Chúa phải chết trên thập giá? Vì sao thân Chúa gánh bao nhục nhã? Lằn roi đinh sắt, bước lên thập giá, không tiếc thân mình uy quyền…
Tình yêu cao quí, chẳng thể nào sánh, lòng con nhỏ bé lấy chi đền đáp? Nguyện dâng cho Chúa, quyết tâm tận hiến, dâng hết cho Jê-sus
ĐK: Con sẽ đến mọi nơi, nguyện rao báo ân tình Chúa Cha, để cho muôn dân, muôn người nghe về ơn ban cứu rỗi. Người sẽ đến cùng Cha, thờ tôn Đấng Thiên Thượng cứu ân, về bên Cha nhân từ, phước thiêng tràn đầy thỏa vui từ nơi Chúa Cha.