: Ấy Tin Vui Cho Người 5489
: Lê Anh Đông
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Ấy một đêm rất xa vời, ngàn vì sao lung linh sáng soi nời miền Bê lem
Bọn mục đồng nghe vang khúc ca thiền thần báo tin
Mừng vui thay hôm nay Giê-su Con Trời giáng sinh

Ấy là đêm Chúa ra đời tại chuồng chiên đơn sơ máng rơm không nệm gối êm.
Vì lòng Ngài yêu thương thế nhân nên Ngài phó thân
Để muôn dân hôm nay nhận được tình yêu Thiên Chúa.

Thật Chúa đã đến vì quá yêu con người đang mãi đi trong lỗi lầm.
Tìm đến Cứu Chúa nhận tình yêu nơi Cha, Ngài sẽ lau khô dòng nước mắt.
Ngài sẽ xóa hết mọi buồn lo trong anh, và anh sẽ đắc thắng luôn mỗi ngày.
Tìm lại niềm vui nơi Cha, và tình yêu Cha dành cho anh.

Người hỡi có biết vì cớ sao Giê-su đã đến trong nơi khó nghèo?
Vì Chúa đã đến tìm và cứu những bước người mãi mê đi trong tăm tối.
Nào hãy cất bước tìm về Cha yêu thuong nguồn sự sống Chúa mãi luôn tuôn đầy.
Từng ngày trôi qua trong anh lòng bình an, hi vọng Cha ban...... cho anh và tôi...
Nghe Nhạc
Lưu Chí Vỹ