: Ba Năm Thương Yêu 1310
: TDNB
: Biệt Lễ Ca
: Hôn Lễ

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Dường như mới ngày hôm qua, ngày đầu tiênn anh biết tên em, dường như mới ngày hôm qua, ngày đầu tiên anh nắm tay em. Dường như mới ngày hôm qua, ngày đầu tiên anh nói yêu em. Dường như mới ngày hôm qua, mà hôm nay đã ba năm rồi.
Trong ba năm rồi ngọt bùi mình luôn có nhau, trong ba năm rồi ngọt bùi mình luôn có nhau.
Cảm tạ ơn Chúa ngay ngày đầu anh biết em, cảm tạ ơn Chúa cho mỗi ngày anh được có em. Trải qua bao sóng gió mà mình vẫn luôn có nhau. Cầu xin ơn Chúa tràn ngập chúng ta mỗi ngày.

Dường như mới ngày hôm qua, ngày đầu tiên anh biết tên em, dường như mới ngày hôm qua, ngày đầu tiên anh nắm tay em. Dường như mới ngày hôm qua, ngày đầu tiên anh nói yêu em. Dường như mới ngày hôm qua, mà hôm nay đã ba năm rồi.
Trong ba năm rồi ngọt bùi mình luôn có nhau, Trong ba năm rồi ngọt bùi mình luôn có nhau vì cùng một niềm tin ta đã tìm về với nhau, vì cùng một tình yêu ta đã tìm về với nhau, vì cùng một Thên Chúa ta đã tìm về với nhau. Tình yêu trong Chúa không bao giờ gian dối đâu em. Và em có biết gian hờn sẽ giết chết tình ta, buồn chi em hỡi trong đời này không thể nói ra. Để anh chia sẻ ngọt bùi cùng với em. Cùng dâng lên cho Chúa để Ngài ủi an tâm hồn.
Trong ba năm rồi mặn nòng mình luôn có nhau, trong ba năm rồi ngọt bùi mình luôn có nhau, trong ba năm rồi mặn nòng mình luôn có nhau. Trong ba năm rồi ngọt bùi mình luôn có nhau.
Nghe Nhạc
Khải Ca