: Ca Vang Lên 4788
: Nguyễn Hữu Ái
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Ðêm nay đây,
Ðêm nay đây,
Chúa đến với thế nhân.
Ðêm nay đây,
Chúa giáng xuống trần
Nơi tăm tối u buồn.
Chúa giáng thế chết thay cho tôi,
Nếp sống mới Chúa ban cho người,
Sanh ra nơi tối tăm đê hèn,
Bao năm tháng xa vời.
Cha yêu thương thế giới lạc lầm,
Ban Jêsus xuống cõi hồng trần,
Ðến với mỗi con người điêu linh,
Ðem cho nhân sinh một tình thương mới.
(Lập Lại)

Ca vang lên thế giới loài người.
Chúa Cứu thế giáng trần.
Vua yêu thương muôn đời bên ta,
Như khi xưa Ngài sống nơi đây.
Ðêm nay đây,
Ðêm nay đây,
Ca Vang lên.
Nghe Nhạc
Nguyễn Anh Quý