: Cảm Ơn Cha Mẹ 3471
: Biệt Lễ Ca
: Phụ Mẫu

Alternate Text
Ngày ngày đừng quên cám ơn cha bằng lời nói yêu thương chân thành.
Ngày ngày đừng quên cám ơn mẹ bằng việc làm yêu thương.

Đừng chờ ngày hấp hối qua đời, ngàn lời nói yêu thương như thừa.
Đừng chờ ngày hấp hối qua đời, ngàn vàng như không.

Sông suối kia do nguồn sinh ra, con sống do công ơn cha mẹ.
Non núi kia cao tận trời xanh nào bằng tình thương.
Nghe Nhạc
Đang cập nhật