: Cảm tạ Chúa 3544
: Thảo Lan
: Ngợi Khen Cảm Tạ

Alternate Text
Cảm tạ Chúa vì phước Cha ban cho
Cảm tạ Chúa vì quá yêu thương tôi
Qua bao tháng ngày, Ngài luôn vẫn giữ tâm tôi
Dù phút tôi chợt quên, dù phút tôi ngã lòng

Cảm tạ Chúa Ngài vẫn không quên tôi
Dìu tôi qua ngàn lối đi cam go
Qua bao tháng ngày, Ngài luôn vẫn giữ tâm tôi
Nguyện bước đi cùng Cha thỏa vui!

Bước cùng Giê-xu, trao mọi buồn lo
Chúa sẽ lo liệu cho anh
Dẫu đau thương cô đơn, biển đời lạnh lùng
Xin hãy đến, đến với Chúa Cha!
Nghe Nhạc
Nguyên Thủy