: Chén Đau Thương 5428
: Samuel Pan
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
1. [Dm] Trên thập [Gm] giá Chúa gục đầu chết [Dm] lặng
Bầu trời [Gm] mây tăm [A7] tối khắp quanh [Dm] miền
Nơi Chí Thánh, bức [D7] màn xé ra làm [Gm] đôi
Niềm thương [A7] đau tràn khắp chốn [Dm] thê lương

Ôi [D] Jêsus Con [Bm] Trời đến đây vì [Em] ai?
Để giờ [G] nầy thân [A7] Ngài mang đau [D] đớn
Lời Ngài [Bb] phán bão tố, ác ma liền [Em] biến tan
Nhưng bây [A7] giờ Ngài gánh chén [Dm] đau thương

2. Trong giờ [Gm] cuối môn đồ lìa [Dm] xa Ngài
Người cười [Gm] chê khi [A7] Chúa gánh nhục [Dm] hình
Bao khốn khó thân [D7] Ngài nát tan vì [Gm] ai?
Vì nhân [A7] gian thập giá Chúa [Dm] vui mang

[D] Gô-gô-tha hông [Bm] Ngài huyết tuôntràn [Em] lan
Để tội [G] tình nhân [A7] loại được tha [D] thứ
Vì Thượng [Bb] Đế cứu vớt kiếp con người [Em] khổ đau
Nên Con [A7] Ngài đành phó thân [Dm] hi sinh

3. Trong màn [Gm] tối bao người tìm đến [Dm] Ngài
Đời buồn [Gm] đau u [A7] ám nên vui [Dm] mừng
Cha Chí Ái xoá sạch [D7] hết mọi tội [Gm] nhơ
Về bên [A7] Cha về với Đấng [Dm] yêu thương

Jêsus [D] ơi xin [Bm] Ngài giúp con từng [Em] giây
Nguyện cùng [G] Ngài song [A7] hành qua sóng [D] gió
Ngài hạ [Bb] thế đến với những tâm hồn [Em] vỡ tan
Đến với [A7] Ngài nhận lấy phước [Dm] thiêng liêng
Nghe Nhạc
Trương Kiều Diễm