: Chiên Lạc Trở Về 6327
: Don Moen
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
1. [C] Cô đơn bơ vơ, [Em] cất bước trong đêm
[Am] Tôi như con chiên đi lang [Em] thang lạc đường về
[F] Đường đời gập ghềnh, bóng [G] tối vây quanh biết nơi [C] đâu nhà
Con mong [F] ước thấy ánh sáng Chúa trong [C] đêm mịt mù.
Ngài tìm gặp [F] con đang chơi vơi giữa [G] lối gian nguy Chúa [C] ôi!

[Am] Bao nhiêu năm qua con xa [Em] Ngài
[F] hôm nay con quay về bên [G] Chúa
Chúa ôi xin [F] Ngài đón con trở về
Bước [C] chân lạc lầm [D7] về bên Cha nhân [G] từ yêu [C] thương!

2. [C] Khi xưa Jesus [Em] đã đến dương gian
[Am] Cam tâm hy sinh để cho [Em] tôi sạch mọi tội
[F] Chịu mọi nhọc nhằn chết [G] thế cho tôi ở trên thập [C] hình
Nguyện xin [F] Chúa xóa hết trong con [C] bao tội tình
Và lòng này [F] trọn đời được gần Chúa [G] mãi không rời Chúa [C] ôi!

[Am] Trong ơn yêu thương đức nhân [Em] từ
[F] Xin đưa chân con về bên [G] Chúa.
Thứ tha lỗi [F] lầm đỡ nâng linh hồn
Dắt [C] đưa con về [D7] về trong nơi an [G] bình yêu [C] thương
Cô đơn bơ vơ, cất bước trong đêm,
Tôi như con chiên đi lang thang lạc đường về.
Đường đời gập ghềnh, bóng tối vây quanh biết nơi đâu nhà...
Con mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù.
Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy.
Chúa ôi! Bao nhiêu năm qua con xa Ngài,
Hôm nay con quay về bên Chúa.
Chúa ôi xin Ngài đón con trở về,
Bước chân lạc lầm về bên Cha nhân từ yêu thương!

Khi xưa Giê-xu đã đến dương gian,
Cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội.
Chịu mọi nhọc nhằn chết thế cho tôi ở trên thập hình.
Nguyện xin Chúa xóa hết trong con bao tội tình,
Và lòng này trọn đời được gần Chúa mãi không rời.
Chúa ôi! Trong ơn yêu thương đức nhân từ,
Xin đưa chân con về bên Chúa.
Thứ tha lỗi lầm, đỡ nâng linh hồn.
Dắt đưa con về, về trong nơi an bình yêu thương.
Nghe Nhạc
Nay Danh