: CHỌN GIÊ-XU THÔI 3514
: em Trai Samuel Thái
: Samuel Thái
: Samuel Thái
: Truyền Giảng
: Đơn Ca Kêu Gọi

Alternate Text
LỜI BÀI HÁT CHỌN GIÊ XU THÔI
Ngài là vua
tâm linh này tìm kiếm Giê-xu
Ngài là Chúa
cả cuộc đời này lòng con hát khen
Dù trong lúc khó khăn con dựa nương
ở trong cánh tay Ngài
Giê-xu ban cho con bình an


Dù sóng gió luôn vây chặt mỗi bước đi
trong tay Chúa chẳng kinh sợ hay lo lắng chi.
Lòng con sẽ luôn tin cậy vào Danh Chúa và luôn đắc thắng.
Chọn Giê-xu thôi
Đứng về phía Ngài mà thôi

*** Xin Chúa ban ơn và đi với con
Xin giúp con đây ngày càng giống Cha
Xin giữ con trong tay Ngài mãi mãi

Xin Chúa ban ơn và đi với con
Xin giúp con đây ngày càng giống Chúa
Đồng đi với Giê-xu
Chúa sẽ đi cùng con
Nghe Nhạc
khuyên emanuel