: Chúa ban cho cuộc đời con 640
: Jacob Park
: Thiên Hân
: Ngợi Khen Cảm Tạ

Alternate Text
Vers1:
Ngài yêu [C]mến con không tùy vào con
Dù cho [G]chính con không ra chi
Lòng thương [Am]xót bao la Ngài ban cho con [F]đời đời

Ngài ban [C]xuống cho con sự bình an
Tình yêu [G]chứa chan không tiêu tan
Vượt hơn [Am]hết bao nhiêu an vui vinh hoa [F]thế gian

Chorus:
Cuộc đời con luôn [C]luôn hoan ca
Cuộc đời con mãi [G]luôn an bình
Là do [Am]Chúa ban cho cuộc đời con
Là do [F]Chúa ban cho cuộc đời con
Vì Ngài luôn luôn [C]yêu thương con
Vì Ngài ban cứu [G]ân cho đời
Hồng ân [Am]Chúa ban cho cuộc đời con
Hồng ân [F]Chúa ban cho cuộc đời con
Lớn [C]thay
Ơn [G]Chúa lớn [Am]thay. [F]

Vers2:
Mọi ô [C]uế xưa kia ràng buộc con
Giờ đây [G]Chúa khoan dung buông tha
Nhờ ơn [Am]Chúa hy sinh chịu thay
Con trên thâp [F]hình

Đời con [C]sống hôm nay hoàn toàn do
Ngài ban [G]sức thiêng trên con luôn
Từng giây [Am]phút tương lai con trong đôi tay [F]Chúa đây.

Chorus:
Cuộc đời con luôn [C]luôn hoan ca
Cuộc đời con mãi [G]luôn an bình
Là do [Am]Chúa ban cho cuộc đời con
Là do [F]Chúa ban cho cuộc đời con
Vì Ngài luôn luôn [C]yêu thương con
Vì Ngài ban cứu [G]ân cho đời
Hồng ân [Am]Chúa ban cho cuộc đời con
Hồng ân [F]Chúa ban cho cuộc đời con
Lớn [C]thay
Ơn [G]Chúa lớn [Am]thay. [F]

Cuộc đời con luôn [C]luôn hoan ca
Ngài yêu mến con không tùy vào con
Dù cho chính con không ra chi
Lòng thương xót bao la Ngài ban cho con đời đời
Ngài ban xuống cho con sự bình an
Tình yêu chứa chan không tiêu tan
Vượt hơn hết bao nhiêu an vui vinh hoa thế gian

[Chorus:]
Cuộc đời con luôn luôn hoan ca
Cuộc đời con mãi luôn an bình
Là do Chúa ban cho cuộc đời con
Là do Chúa ban cho cuộc đời con
Vì Ngài luôn luôn yêu thương con
Vì Ngài ban cứu ân cho đời
Hồng ân Chúa ban cho cuộc đời con
Hồng ân Chúa ban cho cuộc đời con
Lớn thay ơn Chúa lớn thay

[Ver 2:]
Mọi ô uế xưa kia ràng buộc con
Giờ đây Chúa khoan dung buông tha
Nhờ ơn Chúa hy sinh chịu thay
Con trên thâp hình
Đời con sống hôm nay hoàn toàn do
Ngài ban sức thiêng trên con luôn
Từng giây phút tương lai con trong đôi tay Chúa đây.
I want to say joy, joy, joy
I want to say peace, peace, peace
Chúa ban cho cuộc đời con
Chúa ban cho cuộc đời con
I want to say love, love, love
I want to say free, free, free
Chúa ban cho cuộc đời con
Chúa ban cho cuộc đời con
Lớn thay Ơn Chúa
Lớn thay Chúa ban cho cuộc đời con
Nghe Nhạc
Nissi United