: Chúa Đang Đón Chờ 1691
: Võ Quang Thịnh
: Võ Quang Thịnh
: Truyền Giảng
: Đơn Ca Kêu Gọi

Alternate Text
Cuộc đời giống biển cả mênh mông, biển đời giống chiếc lá trên cành. Trôi đi mãi mãi không trở lại...
Cuộc đời giống biển cả mênh mông, biển đời giống chiếc lá trên cành. Trôi đi mãi mãi không trở lại...