: Chúa Đến Đem Bình An 4199
: Trần Nhật Thanh
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Alternate Text
Điệu: Slow Ballad

Một [Dm] đời sống mới Chúa [C] đem đến cho nhân [F] loại
Lời [Dm] Ngài đã hứa sẽ [C] ban cho ai nhận [F] tin
Chúa mang [Gm] đến an vui thay [Dm] niềm lo lắng
Lời [A7] hứa khi xưa không [Bb] hề thay đổi
[C] Dẫu tháng năm nước [Bb] chảy đá [A7] mòn

[Dm] người Chúa đến, đến [C] ban chúng ta hi [F] vọng
[Dm] được đổi mới sống [C] trong phước ân Ngài [F] ban
Hãy phó [Gm] hết tương lai cho [Dm] Ngài dẫn dắt
Tội [A7] lỗi năm xưa được [Bb] Ngài tha hết
[C] Chúa Jesus [A7] đến ban bình [Dm] an

Tung hô ca vang tình yêu Chúa Con [C] Trời
Jesu sinh [Gm] ra vì tội lỗi con [Dm] người
Xuống [Gm] nơi dương trần ô [A7] tối
Ha lê lu [Dm] gia ngợi khen Chúa Je-[C] su
Trên ngôi cao [Gm] sang vì ta chết thay [Dm] rồi
Cứu [C] ta khổi chốn lầm [Bb] than đưa [A7] ta về chốn thiên [Dm] đàng

Ban ơi hãy [Dm] đến đón tin nhận [C] Ngài
Tình yêu cao quý Chúa đang gọi [F] mời
Yêu [A7] thương đợi chờ đón [Dm] mời