: Chúa Sống Lại Vinh Quang Rồi 2179
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
1. Lòng tôi hôm nay vui, Cứu Chúa ơi!
Lòng tôi hôm nay vui hát vang trời
Lòng tôi hôm nay vui Cứu Chúa ơi!
Chúa sống lại vinh quang rồi!

2. Đồi Gô-tha năm xưa Chúa đóng đinh
Ngài mang bao đau thương trên thập hình
Đồi Gô-tha năm xưa đã chứng minh
Chúa yêu người quên thân mình.

3. Ngài hy sinh cho tôi, chết thế tôi
Ngài hy sinh cho anh với bao người
Lòng yêu thương bao la huyết thắm rơi
Gánh muôn tội thay cho người.

4. Mồ chôn Giê-xu không đóng kín luôn
Mồ kia sau ba hôm vang tin mừng
Trời bình minh chim muông hót véo von
Chúa sống lại vui tưng bừng.

5. Nào ai đang đau thương khắp bốn phương
Lòng âm u thê lương như đêm trường
Về đây bên Giê-xu Chúa mến thương
Sẽ không còn vương lo buồn.

6. Cười lên đi ai ơi! Cất tiếng vui
Cười lên đi ai ơi! Hát vang trời
Cười lên đi ai ơi! Cất tiếng vui
Chúa sống lại vinh quang rồi.