: Có Chúa Như Xuân Bất Tận 5520
: Hosanna Music
: David Đông
: Biệt Lễ Ca
: Xuân - Năm Mới

Alternate Text
Alternate Text
1. Kìa mùa xuân như tiếng đàn. Kìa mùa xuân như khúc nhạc. Nguyện dâng lên cho Cha kính yêu mùa xuân thắm tươi như ngàn đóa hoa.Trọn một năm luôn phước hạnh và cuộc đời con luôn may mắn.Nguyện sẽ chúc tán biết ơn Ngài, Thiên Chúa giúp con hằng ngày.

ĐK: Cha yêu ơi con xin hát lên có Chúa như xuân mãi trong con. Cha yêu ơi con xin chúc tôn có Chúa ở bên con zui mừng hoài. Dù giông tố Chúa vẫn đi cùng Ngài dẫn lối chúng con hoài. Dù tháng năm dần trôi mãi Giê-xu còn hoài.

Bầu trời mây xanh ngút ngàn và ngàn hoa như đón chào. Mùa xuân đến trong ơn Chúa ban mùa xuân đến với muôn lời biết ơn. Tình Ngài như mây ngút ngàn tình Ngài tựa đại dương lai láng.Nguyện Chúa mãi mãi dẫn đưa hoài con bước theo Cha trọn đời.

ĐK: Cha yêu ơi con xin hát lên có Chúa như xuân mãi trong con. Cha yêu ơi con xin chúc tôn có Chúa ở bên con zui mừng hoài. Dù giông tố Chúa vẫn đi cùng Ngài dẫn lối chúng con hoài. Dù tháng năm dần trôi mãi Giê-xu còn hoài.
Nghe Nhạc
Thiên Ân