: Con Đường Duy Nhất 1998
: Bùi Trung Nhơn

Alternate Text
JÊSUS đến cho muôn người tiếng yêu thương
Để xóa hết đắng cay đêm trường
Dù cho thế nhân cõi đời qúa thê lương
Vì JÊSUS chính là con đường

Ngài đã đến cho nhân loại thấy Thiên Nhan
Để được đến với CHA Thiên Đàng
Và được sống trong ân tình CHÚA cao sang
Mà trần gian mãi không thể ban

Bỏ thiên đàng NGÀI đến để chuộc mua tôi
Bỏ ngai vàng, chỉ vì yêu tôi
Lòng qúa vui mừng, vì chính đêm nay
CHÚA ra đời ...để cứu nhân loại
Vì hể ai tin nhận CHÚA JÊSUS
CHÚA ban cho cuộc đời thỏa vui bình an

JÊSUS đến giửa muôn ngàn tiếng hoan ca
Thiên Sứ Thánh chúc tôn Danh NGÀI
Ngợi khen CHÚA trên ngôi trời cao, rất cao
Hòa bình dưới đất cho nhân loại
Nghe Nhạc
Isaac Thái