: Con Mari Là Chúa Tôi 6736
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Đêm xa xưa ấy nơi Bết-lê-hem
theo như lời Thánh Kinh loan truyền...
Rằng Chúa Giê-xu đã ra đời
trong một đêm trời đông tuyết rơi.

Nghe thiên sứ hát bài thần ca
"Bửa nay Vua mới sanh ra..."
Muôn đời thế nhân sống trong thanh bình
Khởi nguồn vui gày Vua giáng sinh

Nguồn sống vui yêu thương cho người
trong một đêm trời đông tuyết rơi.
Đêm xa xưa ấy bọn chăn nơi đồng
xem ngôi sao lạ chiếu muôn tịa hồng

Rồn ràng lắng nghe tiếng ca u huyền
du dương cung nhạc như từ cao lướt êm.
Nghe thiên sứ hát bài thần ca
"Bửa nay Vua mới sanh ra..."

Muôn đời thế nhân sống trong thanh bình
Khởi nguồn vui ngày Vua giáng sinh.
Đêm xa xưa ấy nơi Bết- lê-hem
theo như lời Thánh Kính loan truyền...

Rằng Chúa Giê-xu đã ra đời
trong một đêm trời Đông tuyết rơi.
Nghe thiên sứ hát bài thần ca
"Bửa nay Vua mới sanh ra..."

Muôn đời thế nhân sống trong thanh bình
Khởi nguồn vui ngày Vua giáng sinh
Ồ nầy giờ đêm tin vui đến muôn người
rằng Giê-xu vừa hạ - sanh đêm nay

Hãy rao cho mọi người nghe
về nguồn yêu thương đến nơi dương trần,
người nhận tin được tràn ngập thương yêu.
Đêm xa xưa ấy bọn chăn nơi đồng

xem ngôi sao lạ chiếu muôn tia hồng
Rồn ràng lắng nghe tiếng ca u huyền
du dương cung nhạc như từ cao lướt êm.
Họ tìm gặp chốn chuồng chiên u - hoài

trong đêm lạnh tối tăm ai ngờ !
Kìa tại máng rơm hắt - hiu sơ sài
Ma-ri hạ sanh một em bé trai...
Nghe thiên sứ hát bài thần ca

"Bửa nay Vua mới sanh ra..."
Muôn đời thế nhân sống trong thanh bình
Khởi nguồn vui ngày Vua giáng sinh.
Nguồn sống vui yêu thương cho người
Khởi nguồn vui ngày Vua giáng sinh.
Nghe Nhạc
Đang cập nhật