: Điều Tôi Thấu Hiểu 2204
: Lê Anh Đông
: Truyền Giảng
: Đơn Ca Kêu Gọi

Alternate Text
Chúa Ngài đã đến thế gian tìm cứu con
Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi
Biết bao lần lòng con bối rối
Bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên
Nhưng Giê-xu Chúa đến cho con niềm tin
Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi
Và chân lý cho chính con muôn đời
Chúa Giê-xu là nguồn nước sống
Ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an
Con hằng nương trong cánh Ngài
Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều
Chúa cam chịu thay con rồi
Ôi huyết Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó
Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều
Chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha
Tình yêu nhân từ trong nước Ngài
Nghe Nhạc
Nguyễn Hoàng Nam