: Dòng Huyết Tha Tội 6486
: Bùi Trung Nhơn
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
Alternate Text
[Dm] Trên đôi Gô tha, [Bb] trên thập giá xưa
Ngài [Am] đã gánh hết bao tội ác [Dm] tôi
[Dm] Ân tình lớn lao, [Bb] con trời rất cao
[A7] khi Giê-su đớn [Gm] đau
[C] Vác thập tự cô đơn bước lên trên [F] đồi Gô [Dm] Tha
[C] yêu thương thế [Gm] nhân
Ngài [C] đã gánh bao nhục [F] hình
[Bb] Để giờ này tôi [C] nhận được cứu [Dm] ân.

[F] Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-Gô-[C] Tha thật gần
[Bb] Khi nhân loại đã đóng đinh Giê-[F] su [C]
[F] Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-Gô-[C] Tha ngàn lần
[Bb] Tận khi đau đớn Giê-su đã trút linh [A7] hồn.

ĐK:
[Dm] Có phải giáo đâm sâu vào hông Chúa
[Bb] Có phải máu tuôn ra từ bàn tay
[C] Ấy chính những ô tội nhuốc nhơ đời [F] tôi. [A7]

[Dm] Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu
[Bb] Huyết báu đã buông tha sạch tội ô
[C] Chúa đắc thắng tử thần
Để [A7] tôi sống với Ngài mãi muôn [Dm] đời.

* Tình yêu [Gm] Chúa cao [C] vời [Bb] chẳng còn chi ví [F] sánh
Tình yêu [Gm] Chúa tuyệt [A7] đối vì Ngài hằng yêu tôi mãi
Nghe Nhạc
Đình Tú, Isaac Thái