: Dù Con Ra Sao 990
: J-US
: Oneway Radio

Alternate Text
Ngài yêu hết cả thân này, tình Chúa quá tuyệt vời,
dù con yếu đuối xa rời, Tình Chúa mãi không vơi.
Ngài biết rõ những nẻo đường đời,
dù bước trên đường trôi…

Ngài hằng chăn dắt mãi thôi.
Ngài hằng chăn dắt muôn lối...

Dựa nương dưới cánh bóng Chúa
tâm hồn thỏa bấy.
Được trông thấy Chúa thánh khiết
ngự trị nơi đây.

Điều lòng ước muốn cả cuộc đời
Nguồn ơn phước lớn nhất cho con
Bước đi với Giê xu trọn đời mãi thôi
Bước đi với Giê xu trọn đời không thôi.