: Giáng Sinh Tình Yêu 5130
: Nguyễn Đức Trọng
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Diệu dàng mây xanh nhẹ trôi lững lờ, chiều dần buôn se vào cơn gió lạnh
nhành thông lặng chào mùa giáng sinh vừa mới đến.

Người người bên nhau rộn vang tiếng cười, bọn trẻ thơ nô đùa khắp trời
tình yêu nào đã mang đến an bình nơi nơi..?

ĐK

Vì yêu thế nhân Chúa đến nơi chốn ô nhơ trần gian này,
tại nơi Gô Tha đóng đinh chịu chết đau thương Ngài mang nặng,
tình yêu Giê-xu như đại dương mênh mông...

Vì tình yêu Ngai đã đến trong nhân gian tại chuồng chiên đơn sơ
nằm trong máng rơm kia nghèo hèn, lìa xa ngôi cao sang Chúa xuống dương gian chịu đau đớn trên Gô Gô Tha.

Nào cùng hãy đến bên Giê-xu nhận tình yêu nơi Cha nguồn ơn phước Chúa mãi tuôn tràn,
Giê-xu luôn trong mong dang tay yêu thương chờ bạn đến trong nơi Thánh Ngài ban tình yêu thương...
Nghe Nhạc
Nguyễn Đức Trọng, Trung Thượng Nguyễn