: Hoan Ca Chúa Phục Sinh 1488
: Nhạc Thánh nước ngoài
: Samuel Pan
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
HOAN CA CHÚA PHỤC SINH
Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại
Tìm chi nơi đây, mộ Chúa Jê-sus?
Còn đâu đau thương với bao lo buồn, phần mộ kia giờ đây đã mở toang…
Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại
Tìm chi nơi đây, mộ Chúa Jê-sus?
Cùng nhau hân hoan, xướng ca vui mừng, vì Ngài đã hoàn thành ơn cứu rỗi.
ĐK: Vua Thiên Cung lìa bỏ ngai vàng, chào đời chốn điêu linh
Trong nhân gian nào có ai bằng lòng vì người chịu chết thế?
Trong bao nhiều thần thánh trên đời, giờ sống nơi đâu?
Trên dương gian chỉ duy có Jê-sus, Ngài sống mãi muôn nghìn thu.
Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại
Tìm chi nơi đây, mộ Chúa Jê-sus?
Còn đâu đau thương với bao lo buồn, phần mộ kia giờ đây đã mở toang…
Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại
Tìm chi nơi đây, mộ Chúa Jê-sus?
Cùng nhau hân hoan, xướng ca vui mừng, chào mừng ngày Phục Sinh Chúa Jê-sus.