: Hôn Nhân Đầu Tiên 3851
: Nguyễn Đình Thôn
: Biệt Lễ Ca
: Hôn Lễ

Alternate Text
Xưa Chúa Cha đặt để Ađam giữa vườn,
Cho Ađam được quản cai hết muôn loài.
Nhưng Ađam buồn thảm tâm hồn cô đơn,
Không thỏa mãn bên loài thú đồng.

Nên bữa kia Ngài khiến Ađam ngủ vùi
Và lấy bớt xương sườn của chàng,
Cha nắn nên hình ấy Êva duyên dáng
Và đem đến cho chàng sánh duyên.

Và trong hôm ấy Ngài đã
Chính thức ban hôn nhân cho cả loài người,
Được vui sống bên nhau luôn trở thành một mà thôi,
Người nam từ đây phải lìa chính mẹ cha thân yêu khi xưa của mình
Để vương vấn bên Êva kết duyên tình sắc son.
Nghe Nhạc
Thanh Tuyền, Hagim