: Jesus - Đấng Phục Sinh 6366
: Samuel Pan
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
1. [Dm] Bầu trời u [Bb] ám, mây mờ [A] giăng khắp mọi [Dm] nơi
[Dm] Người người xa [Bb] lánh, nhìn Jê-[Gm7] sus trên thập [A7] giá
Ngài đã [Gm7] chết ôi trong đớn đau vô [Dm] cùng
từ hông [Bbmaj7] Chúa, huyết đổ tuôn [G] tràn
[Dm] Giờ còn đâu [Bb] nữa, hy vọng [Am7] xưa khuất xa [D] rồi

Từ mộ [D] phần Chúa đã phục [G] sinh
Từ mộ [A7] địa Chúa sống hiển [F] vinh
Vượt ngục [Bm] tù bẻ gãy xiềng [Em] ma
Ngài phục [C] sinh oai nghi toàn [A7] thắng
Thiên sứ [Dm] Thánh hòa ca mừng [Gm] vui
"Nầy Jê-[C] sus chẳng ở nơi [F] này
Ngài đã [Dm7] sống đắc thắng vinh [Gm] quang.
Mau đến [A] xem kìa ngôi mộ [A7] trống."
Vì Ngài đã [Dm] hứa gánh lấy thập [Gm] hình
rồi bị [C] chôn trong chốn mộ [F] phần
Ngài đã [Dm7] sống chiến thắng khải [Gm] hoàn.
Khắp thế [A] gian ngợi [A7] khen Jê-[Dm] sus.
.
2. [Dm] Đời người tăm [Bb] tối mang buồn [A] đau kiếp lầm [Dm] than.
[Dm] Lòng người gian [Bb] dối chìm ngập [Gm7] trong bao tội [A7] lỗi.
Từng năm[Gm7] tháng luôn sống trong bao lo [Dm] buồn.
Mọi đau [Bbmaj7] khổ cứ vây bên[G] mình.
[Dm] Ngày dài lê [Bb] bước trong màn [Am7] đêm chén ưu [D] sầu
.
Thật diệu [D] kỳ Chúa đến trần [G] gian
chịu nhục [A7] hình để cứu tội [F] nhân
bị đọa [Bm] đày dưới kiếp tội [Em] ô
Ngày dần [C] qua bơ vơ lạc [A7] lối
Nhận phước [Dm] mới lìa xa buồn [Gm] đau
được cùng [C] đi bên Chúa mỗi [F] ngày
Trần thế [Dm7] hỡi kíp đến ăn [Gm] năn
mau tiếp [A] nghinh Jê-sus Chân [A7] Chúa
Tìm về Cứu [Dm] Chúa Đấng sống đời [Gm] đời
được Ngài [C] yêu tha hết muôn [F] tội,
về với [Dm7] Chúa Đấng Sống yêu [Gm] thương
đến với [A] Ngài ngập [A7] tràn phước [Dm] thiêng
Nghe Nhạc
Trương Kiều Diễm ft. Phạm Đình Thái Ngân