: Khi Chúa Giáng Sinh Vào Lòng 4219
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Alternate Text
Đêm không trăng đêm thanh vắng soi chiếu một vì sao,
Lung linh trong đêm thánh soi sáng một Hài Nhi, ấy Giê-xu Cứu Chúa Con Trời hạ sinh.
Không chăn êm, không nôi gối giữa chốn trần gian
Giê-xu vui mang lấy kiếp người lầm than bởi yêu thương Ngài phó tiếc chi người ơi!
ĐK: Vì loài người Giê-xu giáng thế, gánh lấy hết bao tối tăm đời con
Ngài đem đến ánh sáng, hi vọng cho muôn người, chiếu soi tâm hồn đang vỡ tan
Hầu cho ai tin đến danh Ngài luôn vững an, được sống thỏa vui trong nhà Cha muôn đời
Phước ân tuôn tràn khi Chúa giáng sinh vô lòng.
Con đây thân nhỏ bé đâu đáng gì Ngài ơi
Mong Cha thương nâng đỡ mỗi bước đường đời con, giúp con luôn vui sống cho Ngài từ nay.
Trong đêm hân hoan, đêm thánh con ước được Ngài ban
Thêm ơn Cha trên mỗi phút trong suốt cuộc đời con bước theo Ngài và hiến dâng tâm hồn con.
ĐK: Vì loài người Giê-xu giáng thế, gánh lấy hết bao tối tăm đời con
Ngài đem đến ánh sáng, hi vọng cho muôn người, chiếu soi tâm hồn đang vỡ tan
Hầu cho ai tin đến danh Ngài luôn vững an, được sống thỏa vui trong nhà Cha muôn đời
Phước ân tuôn tràn khi Chúa giáng sinh vô lòng.
Nghe Nhạc
Bích Vân