: Khúc Ca Thiên Đàng 7292
: Bùi Trung Nhơn
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Alternate Text
Ô Bết lê [Em] hem thôn xa nhỏ [Am]
Quán xá nghèo [D] hèn chẳng chút cao [G] sang [B7]
Bao năm lầm [Em] than hoài mong ánh [Am] sáng
Kiếp sống mơ [B7] màng vắng xa thiên [Em] đàng

[C] Ô Bết lê hem [D] này người có biết
Chính nơi khó [B7] nghèo tình yêu đã [C] ban
[Am] Chính chổ hạ mình nên [D] Giesu đã [B7] đến

[C] Ô Bết lê hem [D] dù người nhỏ bé
Đã cho ra [B7] đời một Đấng cao [C] sang
Ngài là Gie-[Am] su con Trời vinh [B7] hiển

Vì yêu [Em] thương nhân gian lầm [Am] than
Sống [D] trong bất an vô [G] vọng
Tìm đâu [Am] thấy ánh bình minh
Chứa chan hy vọng tươi [B7] sáng

Giesu [Em] đến xóa hết tội [Am] lỗi
Xóa hết [D] bao đắng cay trong [G] tâm hồn
Giesu [C] đến ban cho cuộc đời tươi [B7] mới

Mừng Chúa giáng [Em] sinh đem hạnh phúc bình [Am] an
Ngàn tiếng thiên [D] binh vang khúc ca thiên [G] đàng
Ngàn vì [Am] sao lung linh ánh [D] sao vinh quang tỏa [B7] sáng

Khung trời [Em] Bết lê hem tuyệt [Am] vời
Mừng Chúa giáng [D] sinh đem phước ân cho [G] đời
Người hãy [C] đến với Chúa Gie-[Am] su
[B7] Ngài ban cho hạnh phúc an [Em] bình
Ô Bết lê hem thôn xa nhỏ bé
quán xá nghèo hèn chẳng chút cao sang
Bao năm lầm than hoài mong ánh sáng
Kiếp sống mơ màng vắng xa thiên đàng

Ô Bết lê hem
này người có biết chính nơi khó nghèo
tình yêu đã ban chính chổ hạ mình
nên GIÊ-XU đã đến
Ô Bết lê hem
dù người nhỏ bé đã cho ra đời
một Đấng cao sang.

NGÀI là GIÊ-XU con Trời vinh hiển
Vì yêu thương nhân gian lầm than
sống trong bất an vô vọng
Tìm đâu thấy ánh bình minh
chứa chan hy vọng tươi sáng
GIÊ-XU đến xóa hết tội ô
Xóa hết bao đắng cay trong tâm hồn
GIÊ-XU đến ban cho cuộc đời tươi mới

Mừng Chúa giáng sinh
đem hạnh phúc bình an
Ngàn tiếng thiên binh
vang khúc ca thiên đàng
Ngàn vì sao lung linh
ánh sao vinh quang Tỏa sáng khung trời
Bết lê hem tuyệt vời
Mừng Chúa giáng sinh
đem phước ân cho đời
người hãy đến với Chúa GIÊ-XU
Vì Ngài ban cho hạnh phúc an bình.
Nghe Nhạc
Trương Kiều Diễm