: Món Quà Giáng Sinh Đầu Tiên 4397
: Richard and Michael Berardi, Peter Myers
: Lê Anh Đông
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Quà tặng từ Thiên Chúa
Đến với con người
Vào đêm sao sáng
Thắp yêu thương
Con Thánh ra đời
Là nguồn ơn phước lớn
Quà Chúa ban cho tuyệt vời.
Jesus giáng thế
Ban cho người, Một lối đi
Tìm ra ánh sáng chân lý
Jesus quà yêu thương
Từ Chúa cha ban
Tình yêu Chúa quá cao vời.
Nào ai hay biết?
Theo Thánh Kinh
Một vị vua mới sinh ra
Jesus đã đến
Giải cứu muôn dân
Ngài đã phó chính thân Ngài.
Nghe Nhạc
Thụy Long