: Mừng Xuân Chúa Ban 5480
: Nguyễn Anh Hậu
: Biệt Lễ Ca
: Xuân - Năm Mới

Alternate Text
Xuân nay vừa sang cùng hát câu ca mừng
Đông kia đã qua và tuyết kia chẳng còn
Muôn hoa cỏ cây cùng khoe hương khoe sắc,
Vui trong nắng hồng lòng con hân hoan và tạ ơn
Lá lá lá lá, lá la là la la lá la
Chúc tán Chúa Đấng ban mua xuân vui phước hạnh
Hát câu mừng vui, chúc nhau một năm
VẠN SỰ NHƯ Ý CHA (CHÚA)
Lá lá lá lá cầu xin Chúa xuống ơn tuôn tràng
Trên quê hương và trên khắp cả dân tộc con
Con xin hứa nguyện truyền rao danh Giê xu khắp mọi nơi
Và từ hôm nay xin sống cho Vua Giê xu.
Nghe Nhạc
Nguyễn Hoàng Nam