: NGÀI ĐẾN TÌM CON 3847
: Samuel Thái
: Samuel Thái
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Xin Chúa Hiện Diện

Alternate Text
Ngài đến tìm con giữa cuộc đời này và khiến đời con đổi mới mỗi ngày.
Ngài đến tìm con giữa cuộc đời này và bên cạnh con từng giây phút đây.
Tình yêu Cha lớn lao, lòng vui sướng biết bao.
Tạ ơn Cha đã đến nhân gian tìm con, đã khiến tâm con bình an, đầy thoả vui.
Tình yêu Cha lớn lao, lòng vui sướng biết bao.
Tạ ơn Cha đã đến nhân gian tìm con, đã khiến tâm con được đổi mới, ở trong Ngài.
Nghe Nhạc
khuyên emanuel