: Nghĩ Về Gô-gô-tha 2471
: Tường Minh
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
Tôi hay nghĩ về đồi Gô-gô-tha
nơi Giê-xu gánh bao sầu đau
Vui mang thập hình, huyết Chúa tràn tuôn
Yêu tôi Ngài nếm chén đau thương

Đồi Gô-gô-tha chiều tàn
Giê-xu vui mang nhục hình
Để cứu vớt con người tội ô

Tình yêu Giê-xu tuyệt vời
Là muôn khúc hát rộn ràng
Là nguồn Chân Lý cho đời tôi

Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế giữa tội ô
Chúa đã đến đổi thay tâm tôi từ nay sáng tươi
Đời tôi ngày xưa tăm tối, Giê-xu dìu tôi bước đi
trong ơn Ngài lòng tôi luôn thỏa vui

Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế giữa tội ô
Gô-gô-tha, Chúa đã xóa bôi tội ô chính anh
Hãy mau về bên Chân Chúa, Giê-xu chờ mong thiết tha
tình yêu Cha đổi thay đời sống anh
Nghe Nhạc
Y Jalin