: Ngợi Khen Chúa Giáng Sinh 5515
: Trần Nhật Thanh
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Alternate Text
Bầu trời đông ngày xưa có ánh sao chói lòa
Tìm đường ba vị vua băng đồi băng núi xa xôi
Họ theo ánh sao đưa đường tìm Hài Nhi Giê-Xu ra đời
Tại Bết Lê Hem máng cỏ nghèo nàng.

Mục đồng canh bầy chiên thiên sứ loan tin mừng
Họ vội đến chuồng chiên tôn thờ Con Thánh sanh ra
Chuồng chiên tối tăm đê hèn Hài Nhi Chúa sanh ra đời
Tại máng cỏ xưa Chúa ra đời vì ai?

[ĐK]:
Ngợi khen Danh Chúa trên trời cao
Ngài đã đến thế gian ô tội
Ngợi khen Con Thánh trên trời cao
Ngài đã xuống nơi trần thế
Cứu nhân loại khỏi chốn ô tội
Sanh ra làm người nơi thập hèn.

Ha-lê-lu-gia hát ngợi khen
Một tình yêu ban cho nhân loại
Ha lê lu gia hát ngợi khen Giê-Xu đến
Và chết thế Chúa Giê-Xu đã hi sinh trên thập hình.
Nghe Nhạc
Minh Mẫn