: Nguyện Cầu Trong Đêm 1250
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Xin Chúa Hiện Diện

Alternate Text
Alternate Text
Giờ một mình con trong đêm cô đơn
Con nguyện cầu xin Chúa trên trời
Xin Cha hãy đến và nâng đỡ con
xua tan những những bóng đêm âu lo.

Giờ một mình con trong đêm nay
Con nguyện khẩn xin Chúa che chở
giờ đây trong con đầy những bất an lo hờn
Con không biết nơi đâu nơi đâu là lối đi.

Giờ tim con vỡ tan giờ đây
Lạy Chúa sẽ hay bên con và xóa tan những âu lo,
Để bao nhiêu nước mắt giờ đây sẽ thôi rơi,
Để bao nhiêu âu lo giờ đây cũng biến tan.
Để bao nhiêu đêm cô đơn giờ đây sẽ không còn,
Là khi chúa chúa đến bên con,
Là khi Jesus đến và cứu lấy con.
Ngài đến và nâng đỡ con
Để bao nhiêu sầu đau sẽ qua đi,
Để bao nhiêu giông bão sẽ biến tan trong Ngài!
Nghe Nhạc
Quốc Tuấn