: Nhạc Khúc Giáng Sinh 15474
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
1. Nghe câu hát từ trời cao: “Mừng Jê-sus Christ giáng sinh”.
Nghe thiên sứ hòa lời ca cùng thiên binh hát vang trời.
Đêm thanh vắng, trời đầy sao, lặng yên nghe có tiếng ca
loan tin Chúa vào trần gian Ngài sinh nơi máng chiên nghèo.
Chúa Chí Cao vui giáng trần, sống như bao con người,
Ban ơn phước và tình yêu, cùng niềm vui với hy vọng.

2. Hôm nay Chúa vào trần gian, Ngài hy sinh cứu những ai
đang khao khát và chờ mong nguồn an vui chẳng phai tàn.
Chúa giáng sinh vào nơi khó nghèo, gánh thay cho con người.
Vinh quang Chúa vượt thời gian và không gian bất biến vô cùng.

3. Dâng lên Chúa ngàn lời ca, mừng tình yêu thánh giáng sinh.
Ca khen Chúa tận lòng con, ngợi khen luôn suốt cuộc đời.
Hát chúc tôn Vua Jê-sus, báo ngay tin vui mừng.
Dâng lên Chúa trọn đời con, là bài ca hát mãi không thôi,
Dù muôn thu vẫn không phai tàn. Ngợi khen Jê-sus khắp thế giới.
Nghe Nhạc
Hagim