: Sống Trong Ngài 3597
: Daniel Thái
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
Verse 1_______________________________________
-----------Em---------------Am---------D---------------Em
Từng bước chân xiêu vẹo | đồi Gô-tha đó Ngài đi.
-----------------G-----------------D-------------------------C
Trên mình Chúa vẫn | hằn in sâu | thật nhiều thương đau,
-------D-----------------Am7------D----------Em
vì tội tôi | và vì anh thôi | Giê-xu trút hơi rồi…
------Bm-------------------Em---Am-------------Em
Vì yêu Ngài vui chết thay | Ai ơi nào có hay?
------------------D---------------C------------------------B7
Chuộc tội nhân gian | Ngài hi sinh | trên thập giá!
Chorus__________________________________________
------------------------G -----------Em7-------------------Bm---------------D
Nhưng Ngài đã sống lại, hỡi thế gian | Ngài đã sống lại huy hoàng!
---------C----------------Bm----------C-----------------------------D
Vượt mộ phần | nơi tối tăm | Giê-xu đắc thắng vinh quang!
---------------------G-------------------D
Xin Ngài hãy sống lại | trong tâm này.
--------C------------------------G
Đời con hôm nay thuộc Chúa.
------------C------------------Bm
Nguyện xin dâng | hết tâm linh
C D Em7
trọn đời sống với Chúa thôi | sống trong Ngài!

Verse 2____________________________________
-------Em-----------Am--------D----------------------Em
Hỡi Giê-xu nhân từ | đời con dâng hiến Ngài nay.
--------------G------------------D-------------------------C
Xin Ngài hãy đến | Ngài quăng xa | mọi điều ô nhơ.
---------------D-------------------Am7
Cuộc đời con | đặt trọn trong Cha,
-------------D-------------------------Em
Nguyện mang thập giá theo Ngài!
------Bm-------------------Em
Vì con Ngài vui chết thay,
--------Am-----------------Em
giờ xin dâng Ngài hết đây!
-----------D----------------C------------------B7
Chỉ vì yêu con | Ngài hi sinh | trên thập giá!
Nghe Nhạc
Isaac Thái