: Thông Điệp Đêm Noel 13977
: Samuel Pan
: Samuel Pan
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
1. Vào một đêm đông, không gian yên bình, các thiên thần, ca ngợi mừng hát, từ trời cao Jê-sus giáng sinh, đến nơi chuồng chiên....Mục đồng nghe tin, kíp đến tìm Ngài, thấy Con Trời trong chuồng lừa tối, quỳ bên chân Hài nhi Jê-sus chúc tôn Ngài.
ĐK: Jê-sus giáng sinh, chốn điêu linh, rất đơn sơ nơi bần hàn, Ngài vì thế nhân Chúa cam tâm chịu nhuốc nhơ.
Em-ma-nu-ên, Đấng oai nghi, nơi thiên cung đã lâm phàm, vì yêu thế gian, Ngài giáng sinh cho muôn người.

2. Tình yêu bao la, không chi sánh bằng, dẫu thiên hà hay vực tối đều nghe Danh Jesus Chí cao đến tôn thờ ngay...Vì yêu nhân gian chẳng tiếc thân mình, bỏ ngai vàng vui lòng hạ thế, để cho ai nhận tin Jê-sus phước muôn đời.
ĐK: Jê-sus giáng sinh, khiến tâm linh đang cô đơn nên vui mừng, là nguồn phước ân đến cho nhân loại khổ đau
Jê-sus yêu thương, muốn nhân gian tin nơi Cha Vua Chúa Trời, từ nơi tối tăm được sáng tươi ở trong Ngài.