: Tiếng hát thiên thần (viết lại) 744
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Tiếng Hát Thiên Thần
1. Vang không trung lời ca tiếng hát thiên thần, đêm đông khi xưa Giê- xu Cứu Chúa giáng trần.Chuông thánh ngân vang, trời đất hưởng phước lớn vô cùng. Hãy hát lên hòa tiếng hát thiên thần xưa.
2. Ai hay chăng trời đêm đông tuyết rơi lanh. Đêm Cứu Chúa đến trần gian giữa cánh cơ hàn. Kìa trên không trung ngàn thiên sứ vây quanh hát mừng. Hãy hát lên hòa tiếng hát thiên thần xưa.

ĐK: Tiếng thiên thần hát vang. Vang trong đêm đông xưa trời cao sáng danh Thiên Chúa. Tiếng thiên thần hát vang. Vang đi khắp nơi nơi bình an phước cho muôn người.