: Tìm Về Nguồn Tình Yêu 2444
: Samuel Pan
: Truyền Giảng
: Đơn Ca Kêu Gọi

Alternate Text
TÌM VỀ NGUỒN TÌNH YÊU

Bao ngày qua, con khước từ tình Chúa Cha a. Con mải mê đắm trong tối tăm mịt mù.
Con lặng thinh khi nghe bao lời khuyên của Chúa dạy. Con mãi bước đi, trên đường đời một lối đi riêng.
Bỗng một hôm, con cô đơn và nhiều nỗi đắng cay
Con lại bên Chúa Cha ngắm xem lời Ngài. Con nhận ra không ai yêu con như Chúa Trời. Chạy đến với Cha con Tìm về Nguồn Tình yêu.

Vì quá yêu con, Ngài đã chết trên cây khổ hình.
Vì quá thương con, thân Ngài treo trên đồi Gô-tha
Tình Ngài bao la, con nguyện ghi khắc trong tâm này
Lòng nguyện hát ca ôi tình yêu Chúa cao đẹp thay

Mọi tội lỗi của con nay được tha
Mọi đau khổ, và bóng đêm nay xa rồi
Ngài dìu dắt bước con không rời xa
Ngài nâng đỡ con vượt qua bao giông tố...

Trọn đời hát xướng ngợi khen Danh Jesus
Danh Ngài cao cả trên hết danh mọi danh
Nguyện lòng hát xướng, tụng ca Jesus thôi
Ngài là Cứu Chúa, Ôi! Jesus – Chúa của Tình yêu!