: Tình yêu của Ngài (그 사랑) 971
: Park Hwi Jeong
: Nhóm múa Chiếc Cầu
: Ngợi Khen Cảm Tạ

Alternate Text
1. [G] Con dâng lời hát ngợi ca tình yêu của [C] Ngài
[G] Con dâng lời hát ngợi ca ân điển của [C] Ngài
Tình yêu [Em] Chúa [Em/D#] chẳng bao giờ biến [Em/D] đổi
[C#dim] Dẫu muôn vật đổi [Am] dời
Tình yêu [A] Cha hằng còn muôn [D] thu

2. [G] Khi cây sậy đã giập Chúa không bẻ bao [C] giờ
[G] Khi ánh đèn sắp tàn Chúa không tắt bao [C] giờ
Tình yêu [Em] Chúa [Em/D#] chẳng bao giờ biến [Em/D] đổi
[C#dim] Dẫu muôn vật đổi [Am] dời
Tình yêu [A] Cha hằng còn muôn [D] thu

Chorus: Tình [D7] Chúa, vì yêu [G] con, Chúa đóng đinh [Em] thay con
[Dm] Chúa ban cho tâm [C] linh con đây sự sống [G] của Ngài
[Am] Tình yêu Cha ban [D] cho chính con
Dù cõi [G] chết có lôi con [Em] xa rời Ngài
[Dm] Chúa ơi cho con [C] nương dựa vào tình yêu [G] của Ngài
[Am] Vào tình yêu, [D] vào tình yêu Giê-[G] xu