: Tình Yêu Nơi Thập Giá 3275
: Lee Gweon Hee
: Oneway Radio
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
Điều lòng này dù nghĩ ngàn lần
vẫn tuôn lệ chan ướt mi.
Thập giá chứng minh tình yêu Ngài,
bao đau thương Ngài chịu vì con.

Đành mang lấy thập hình, dìu con về nơi hiển vinh.
Ngài thân báu huyết tràn, gội tâm ác uế ô nhơ vì chuộc con đây.
Tình yêu Giê-xu ban tặng con
Phó thân Ngài nơi Gô-gô-tha.
Lòng con mãi nhớ ơn Ngài tái sinh, Ngài phục hồi thân linh con.

Ngàn lần lòng hằng suy nghĩ, vẫn không ngừng tuôn rơi nước mắt.
Thập giá chứng minh tình yêu Ngài
vì tội con mang bao đớn đau.

Lìa tầng trời vinh quang, tội con Chúa gánh trên thân Ngài.
Ngài là Giê xu Đấng nhân lành, là Đấng luôn yêu thương con.