: Ước Nguyện Cho Tình Yêu 4342
: Nguyễn Chung
: Biệt Lễ Ca
: Hôn Lễ

Alternate Text
1. [E]Bao ngày tháng với [C#m]mong chờ, [F#m]ước nguyện cho tình yêu nên [B7]thơ. [E]Không gì thể xóa [Cm] lu mờ, [A]một tình yêu đẹp [B7]như tình yêu Giê-[E]xu. [B/D#]Cho dù thế giới [C#m]thay dời, [A]vẫn mãi mãi khắn khít không [F#m]rời. [B]Sống gắn bó, yêu thương, hy sinh cho [B7]nhau, suốt cuộc [E7]đời.
ĐK: [A]Cha ơi! Hãy nghe tiếng [B]con: Nguyện [G#m]ước cho tình yêu sắc [C#m]son. Sống [F#m] vui trong hồng ân Chúa [B]ban, Dù ở biển [E]sâu, hay núi [E7]non. [A]Cha ơi! Hãy nghe tiếng [B]con: Mái gia [G#m]đình xin nguyện dâng lên [C#m]Chúa. Nguyện Chúa [F#m]luôn ở với chúng [B7]con, trong gia đình [E]con.

2. Trong giờ phút phước hạnh này, Chúa ơi hãy nhìn thấy lòng này. Xin được yêu kể từ rày, một tình yêu nồng nàn và không đổi thay. Giống như Chúa đã yêu người, con cũng sẽ mãi mãi yêu nhau. Sống gắng bó bên nhau đến hết cuộc đời, tình thắm tươi.
3. Ta nguyện ước suốt cuộc đời, sẽ cùng nhau theo Chúa không thôi. Sống xứng đáng với Con Trời, làm vinh hiển danh Chúa ở khắp nơi nơi. Đem tình yêu Chúa cho mình đến với thế giới sống điêu linh. Mãi gắng bó bên nhau phục vụ mọi người, suốt linh trình.
1. Bao ngày tháng với mong chờ, ước nguyện cho tình yêu nên thơ. Không gì thể xóa lu mờ, một tình yêu đẹp như tình yêu Giê-xu. Cho dù thế giới thay dời, vẫn mãi mãi khắn khít không rời. Sống gắn bó, yêu thương, hy sinh cho nhau, suốt cuộc đời.
ĐK: Cha ơi! Hãy nghe tiếng con: Nguyện ước cho tình yêu sắc son. Sống vui trong hồng ân Chúa ban, Dù ở biển sâu, hay núi non. Cha ơi, hãy nghe tiếng con: Mái gia đình xin nguyện dâng lên Chúa. Nguyện Chúa luôn ở với chúng con, trong gia đình con.
2. Trong giờ phút phước hạnh này, Chúa ơi hãy nhìn thấy lòng này. Xin được yêu kể từ rày, một tình yêu nồng nàn và không đổi thay. Giống như Chúa đã yêu người, con cũng sẽ mãi mãi yêu nhau. Sống gắn bó bên nhau đến hết cuộc đời, tình thắm tươi.
3. Ta nguyện ước suốt cuộc đời, sẽ cùng nhau theo Chúa không thôi. Sống xứng đáng với Con Trời, làm vinh hiển danh Chúa ở khắp nơi nơi. Đem tình yêu Chúa cho mình đến với thế giới sống điêu linh. Mãi gắn bó bên nhau phục vụ mọi người, suốt linh trình.

Tải soundtrack / beat: https://drive.google.com/open?id=0B6d_aFvOmtMPZ1RleFh3ZGtyUTQ
Nghe Nhạc
Linh Văn Dô