: Vì Giê-Xu Sống 13675
: Biệt Lễ Ca
: Thương Khó - Phục Sinh

Alternate Text
Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian trần
Xót thương con người sống trong tuyệt vọng.
Thân vàng hi sinh chịu đau thương cứu người.
Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an.

Vì Giê-su sống, tôi bước đi với hi vọng. Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin.
Vì tôi biết rõ Chúa sống, uy quyền trên khắp trời
Vì Giê-su sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài.

Trên đường tôi đi. luôn biết Chúa đi cùng,
Dẫu cho khổ nạn vẫn luôn an bình.
Tâm hồn dịu êm vì luôn luôn có Ngài,
Hện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin.

Vì Giê-su sống, tôi bước đi với hi vọng. Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin.
Vì tôi biết rõ Chúa sống, uy quyền trên khắp trời
Vì Giê-su sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài.
Nghe Nhạc
Đang cập nhật