: Vì Yêu Nhân Thế 4018
: Biệt Lễ Ca
: Giáng Sinh

Alternate Text
Vì yêu nhân thế Giê-xu giáng trần,
lìa ngôi vinh hiển cao quý trên trời.
Nơi hang Bê-lem nghèo hèn, chẳng gối chăn, giường êm,
Chúa ra đời vì yêu nhân loại lầm than.
Ngàn muôn tiếng hát chúc tôn Giê-xu,
Hài Nhi đã đến để cứu nhân loại.
Soi nơi tối tăm, nguồn sự sáng, thay oán thù bằng tình yêu,
đem phước hạnh xua tan đi bao niêm đau.
Đêm nay No-el mừng đêm thánh Chúa sinh ra đời.
Chuông nơi giáo đường rộn vang tiếng lâng lâng hồn tôi
Tâm tôi bây giờ thuộc duy Chúa yêu Chúa mãi mãi
Tôi dâng khúc ca ngợi khen Chúa Giê xu vì tình yêu
đến cứu chuộc đưa tôi ra khỏi lạc lầm.
Nghe Nhạc
Đang cập nhật