: Vững An - Still 18351
: Reuben Morgan
: David Đông

Alternate Text
Alternate Text
Điệu: Ballad

1. [C] Xin [G/B] dấu [Am] con nơi [F] cánh [D/F#] tay [Gsus4] Cha, [G]
[C] Che phủ [F] con nhờ [Dm] bóng thiêng Cha quyền [G] năng.
2.[C] Con [G/B] ước [Am] nguyện nương [F] náu [D/F#] Giê - [Gsus4] xu [G] .
[C] Quyền năng [F] Ngài làm [Dm] vững tin con cậy [G] trông.
ĐK: [C] Dù giông tố khiếp [F] kinh sóng [G] gió vây [Csus4] quanh,
[C] nguyện xin Chúa dắt [F] đưa vượt [G] qua bão [Am] tố.
[C/E] Lạy Cha thánh hiển [F] vinh Vua [G] trên dương [C] gian,
[G/B] con luôn vững [F/A] lòng vì biết [G/B] Cha bên [C] con.
Xin giấu con
Nơi cánh tay Cha
Che phủ con
Nhờ bóng thiêng Cha quyền năng

Dù giông tố khiếp kinh sóng gió vây quanh
Nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố
Lạy Cha Thánh hiển vinh Vua trên dương gian
Con luôn vững lòng vì biết Cha bên con

Con ước nguyện
Nương náu Giê-xu
Quyền năng Ngài
Làm vững tim con cậy trông

Dù giông tố khiếp kinh sóng gió vây quanh
Nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố
Lạy Cha Thánh hiển vinh Vua trên dương gian
Con luôn vững lòng vì biết Cha bên con

Dù giông tố khiếp kinh sóng gió vây quanh
Nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố
Lạy Cha Thánh hiển vinh Vua trên dương gian
Con luôn vững lòng vì biết Cha bên con

Hide me now
Under Your wings
Cover me
Within Your mighty hand

When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father you are King over the flood
I will be still and know You are God

When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father you are King over the flood
I will be still and know You are God

Dù giông tố khiếp kinh sóng gió vây quanh
Nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố
Lạy Cha Thánh hiển vinh Vua trên dương gian
Con luôn vững lòng vì biết Cha bên con

Bên con...
Nghe Nhạc
Lê Nguyệt Anh