: Xin Chúa Ngự Nơi Đây 3119
: Cho-Young-Jun
: Long Hai, Oneway Radio
: Ngợi Khen Thờ Phượng
: Xin Chúa Hiện Diện

Alternate Text
Xin hãy mở Thiên đàng nơi nước Cha
Nguyện xin Chúa đến ngự vào lòng này
Suốt cuộc đời sẽ mãi hát ca,
Chúc tôn vinh danh Thánh Ngài.
Xin cho con bước đến nơi hiển vinh.

Nơi đây luôn mong chờ Ngài viếng thăm
nhận được ánh sáng xua tan tội ô.
Tỏa lan lời nguyện cầu thiết tha,
khẩn xin Cha luôn lắng nghe
Trọn đời này sẽ mãi luôn khao khát Chúa.

Nguyện cầu Chúa ngự nơi đây,
ngự vào nơi sâu thẳm trái tim
Lòng nguyện xin dâng tiếng hát này.
Thờ phượng Ngài cả tâm trí con.

Lạ lùng danh Ngài vinh quang
Nguyện thờ tôn Cha đến mãi sau.
Ngài là Giê-xu Đấng cứu chuộc
luôn bên cạnh không rời xa con.