Tìm sheet có:

Sáng tác của nhạc sĩ: Châu Hoàng Phúc
Title Category Subcategory
Chúa Vì Nhân Thế Biệt Lễ Ca Thương Khó - Phục Sinh
Đón Chúa Giáng Sinh Biệt Lễ Ca Giáng Sinh
Giê-xu Chúa Tôi Yêu Biệt Lễ Ca Thương Khó - Phục Sinh
Tiếng Chuông Vang Biệt Lễ Ca Giáng Sinh
Vì Sao Chúa Đến Biệt Lễ Ca Giáng Sinh