Tìm sheet có:

Sáng tác của nhạc sĩ: Vũ Đức Nghiêm
Title Category Subcategory
Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh Ngợi Khen Cảm Tạ
Chúa Quá Yêu Tôi
Điệp Khúc Đêm Nô En Biệt Lễ Ca Giáng Sinh
Hành Trình Về Bê Lem Biệt Lễ Ca Giáng Sinh
Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa
Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi
Người Ơi Có Nghe Chăng Khúc Khải Hoàn Biệt Lễ Ca Thương Khó - Phục Sinh
Noel Mùa Thương Yêu Tới Biệt Lễ Ca Giáng Sinh
Thông Điệp Đêm Giáng Sinh Biệt Lễ Ca Giáng Sinh
Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng Ngợi Khen Thờ Phượng Dâng Hiến - Đáp Ứng
Vinh Quang Trên Cao Ngất Tầng Mây Biệt Lễ Ca Giáng Sinh
Vững Bước Đi Trên Khổ Đau